languages  Crnogorski | Русский | English

Conditions

Plaćanje: Gotovinsko plaćanje zahtjeva depozit. Pri plaćanju elektronskim putem (Visa, Master etc.) vrši se blokada kartice na određenu sumu ili se zahtjeva depozit.  Pravna lica mogu platiti najmanje u roku od sedam dana po ispostavljanju računa.

Napomena: Vozilo se može dati vozaču sa najmanje 18 godina starosti i 1 godine vozačkog iskustva. Minimalna dužina najma je 24 časa. Cijene su u eurima sa uračunatim PDV-om. Kilometraža je neograničena. U cijenu je uključeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu nastalu trećoj osobi. U cijenu nije uračunat dnevni dodatak za kasko osiguranje i osiguranje od rizika krađe, a koje se dodatno plaća prema cijenovniku osiguravajućeg društva. Ugovoreni dnevni dodatak za kasko osiguranje smanjuje odgovornost klijenta za štetu. Kasko osiguranje ne podrazumijeva osiguranje od štete vrijednosti manje od 200 eura, štete počinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, vožnju bez važeće ili oduzete vozačke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta. Klijent je dužan da bez obzira na dodatni kasko nadoknadi štetu „Quatro M”-u.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije vozila, klijent je dužan da pored vozila sačeka radnike MUP-a, sačini zapisnik o šteti i sačeka radnika „Quatro M”-a da dođe po vozilo. Ukoliko klijent propusti neku od navedenih radnji i time pričini štetu „Quatro M”-u, dužan je istu nadoknaditi u punom iznosu, zajedno sa izgubljenom dobiti. Dodatni kasko ne obuhvata oštećenje pneumatika, i dijela vozila od tablica niže i sitnih ogrebotina na vozilu, za koje je potrebno poliranje, kao i gubljenje ključa, dokumenata vozila, alata i pribora za prvu pomoć, klijent je dužan u potpunosti da plati.

Gorivo plaća klijent, osim u slučaju da vrati istu količinu goriva koju je preuzeo. U slučaju da klijent ne vrati istu količinu goriva, isto se obračunava po određenoj kilometraži, na šta „Quatro M” zadržava pravo poskupljenja, zavisno od cijene goriva na benzinskim pumpama. U slučaju gubljenja ključa ili dokumenata klijent je dužan platiti iznos od 1000 €. Kašnjenje u vraćanju vozila dodatno se naplaćuje i to za svaki sat zakašnjenja u iznosu od 1/4 dnevnog najma. „Quatro M” zadržava pravo izmjena cijena dnevne rate.

Sva međusobna prava u obaveze precizno su regulisane Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja obaveza.

 
Yaris

Yaris: from 50€/Day

Yaris Avensis Corolla verso
0.019248008728027